Ние сме промяната!

 79 СУ "Индира Ганди" приема ученици за общообразователна паралелка след 7 клас.

 

 

 

      И тази година 79 СУ "Индира Ганди" може да се похвали с много добри резултати на Националното външно оценяване за 7 клас и Държавните зрелостни изпити за 12 клас.   abit
         На Националното външно оценяване по български език и литература за 7 клас нито един ученик няма слаба оценка, а средният успех е много добър!
      На общия фон - 38% двойки – Национално външно оценяване 7 клас по математика, в нашето училище слабите оценки са само 7!  
        Всички зрелостници се представиха много добре на Държавните зрелостни изпити, без нито една слаба оценка! Вторият матуритетен предмет по избор – биология и здравно образование, е със среден успех – много добър.